Kopiowanie treści zabronione.
Skontaktuj się ze mną w celu ustalenia zasad współpracy.

Męskie | mądrość kręgu

Męskie | mądrość kręgu

 

Od lat narasta we mnie potrzeba rozumienia męskiej wrażliwości. Nie interesują mnie stereotypy. Jak jest, widzę. Widzę, co systemowo i kulturowo narzucone jest kobietom, a co mężczyznom. Poszukuję tego, co być może w wielkim teatrze świata nigdy nie jest wypowiadane na głos. | Agnieszka Cytacka


Męskie | mądrość kręgu” to projekt fotograficzny realizowany w ramach akcji Dotknij Teatru 2022 pod hasłem NADZIEJA?

To wystawa fotograficzna będąca efektem spotkania w Kręgu mężczyzn dzielących się swoją opowieścią na temat męskości. Projekt zrodził się podczas kręgowych spotkań, gdzie w bezpiecznej przestrzeni ludzie mają odwagę wysławiać swoje prawdy. Upatrując NADZIEI na lepszy, wrażliwszy świat w męskiej autorefleksji, autorka zadaje pytania o to, co znaczy być mężczyzną we współczesnym świecie, jakie zadania i wyzwania to za sobą niesie. Realizacja projektu zbiegła się z wojennymi wydarzeniami za naszą wschodnią granicą, dając tym samym kolejny impuls do pogłębionego rozpoznania męskiego świata wewnętrznego.

Projekt inspirowany ideą kręgów składa się z dwóch elementów: wypowiedzi mężczyzn, które zostały zwerbalizowane podczas spotkania imitującego krąg oraz z fotografii powstałych podczas indywidualnych sesji z każdym z mężczyzn z osobna. Zdjęcia i słowa dopełniają się, tworząc pewien obraz połączonych światów: tego, co zostaje przekazane przez mężczyzn i jak to jest odebrane i uchwycone przez autorkę. W tym pytaniu kobiety o męskie otworzyło się całe spektrum kolejnych zagadnień, znaczeń i refleksji. O sobie samej. Ale to już rzecz na kolejne przedsięwzięcie.

 

***
Krąg to czasoprzestrzeń, w której wszyscy wobec wszystkich są równi. Zwoływanie Kręgu to tworzenie świętego miejsca do uzdrawiającej rozmowy, do głębokiej refleksji o sobie i do dzielenia się własną opowieścią. Tą żywą w danym momencie i tą, którą nosimy w sobie w skrytości od lat.

W Kręgu otrzymujesz przestrzeń do bycia wysłuchanym i sam dajesz przestrzeń innym, by mogli zostać wysłuchani. Bez oceny, bez tabu, bez rad. Za to w uważności, w zaufaniu i w miłości.

Krąg ma pierwotną moc jednoczenia.
Krąg ma pierwotną moc uzdrowienia.
Krąg ma moc budzenia do życia.
Krąg daje nadzieję?

Doświadczenie Kręgów mówi, że opowieści w nim wypowiedziane płyną z serca, ponieważ Krąg w swej idealnej sakralnej strukturze daje bezpieczeństwo, empatię i zrozumienie. O ile opowieść w każdym innym miejscu jest konstruktem, zapisaniem i odegraniem pewnych ról, o tyle Krąg z tych ról krok po kroku nas ogołaca. Staje się powrotem do czystej, głębokiej mądrości. Być może jest również rewersem teatru, jego pierwotną formą, w której niczego się nie gra, po prostu się jest. W tym odwróceniu porządku autorka projektu widzi NADZIEJĘ na harmonię, miłość, wdzięczność, refleksję wychodzące z poziomu serca, nie umysłu. NADZIEJĘ na powrót do świata bez odgrywania ról.

***

Projekt realizowany w ramach akcji Dotknij Teatru 2022 pod hasłem NADZIEJA?

Wernisaż: 26 marca 2022, godz. 17.00 | Pasaż Róży, Łódź