Kopiowanie treści zabronione.
Skontaktuj się ze mną w celu ustalenia zasad współpracy.

BUD | Carte Blanche | Retroperspektywy 2023

BUD | Carte Blanche | Retroperspektywy 2023

Pol­ska PRE­MIE­RA spek­ta­klu “BUD” | Nor­we­gia, Car­te Blan­che | reż. Roza Mo­sh­ta­ghi

Te­atr Pi­no­kio w Ło­dzi, 2023

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GALERIE